ОТЕЦ: HANDLYNX Volgo-Don-Coon 

Окрас: MCO n23

Отец: Aragon Volgo-Don-Coon (MCO n 22)

Мать: Unika-Uslada from Volgo-Don-Coon (MCO n 21)

мать: RAINBOW Volgo-Don-Coon

Окрас: MCO n23

Отец: HOMELYNX CLUCHING LUCK n 22 

Мать: Unika-Uslada from Volgo-Don-Coon (MCO n 21)