Udaha Yaroslavskaya Gordost 

Udacha Yaroslavskaya Gordost — копия.jpg
Отец/Father: 

Gr.I.Ch. Alladin Mister Mega*BY 

 MCO n25 

Страна / Country : BY

Мать / Mother :

Bella Vittory

EMC Код / EMS - Code :  MCO f22

Страна / Country : Russia